Data Loss Prevention

DLP to zestaw technologii i procesów mających na celu identyfikację, monitorowanie i kontrolę przepływu danych w organizacji w celu zapobiegania utracie poufnych informacji. Głównym celem DLP jest uniemożliwienie wycieku danych poprzez monitorowanie i zarządzanie danymi w ruchu, w spoczynku oraz na urządzeniach przenośnych.

Implementacja DLP obejmuje klasyfikację danych, monitorowanie ich przepływu, stosowanie polityk bezpieczeństwa, a także prewencję przed wyciekiem poprzez szyfrowanie, blokowanie lub alerty w przypadku podejrzanej aktywności. DLP stanowi barierę ochronną dla poufnych informacji, zwłaszcza w kontekście zwiększonego zagrożenia związanego z cyberprzestępczością i naruszeniem zasad prywatności.

image (36)

Privileged Access Management

image (38)

PAM koncentruje się na kontrolowaniu, monitorowaniu i zarządzaniu uprawnieniami dostępu do kluczowych zasobów systemowych i danych w organizacji. Użytkownicy posiadający tzw. „uprawnienia przywilejowane” mają dostęp do najważniejszych zasobów informatycznych, co sprawia, że są celem ataków cybernetycznych. Celem PAM jest ograniczenie dostępu do tych uprawnień, monitorowanie ich użycia oraz zabezpieczenie kluczowych systemów przed potencjalnymi zagrożeniami.

Rozwiązania PAM obejmują zarządzanie hasłami, rotację haseł, jednorazowe uwierzytelnianie, monitorowanie działań użytkowników o podwyższonych uprawnieniach, a także automatyzację procesów zarządzania dostępem. Efektywne wdrożenie PAM redukuje ryzyko nadużycia uprawnień, zabezpieczając jednocześnie najważniejsze zasoby przed atakami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Synergia DLP i PAM

Integracja DLP i PAM stanowi kompleksowe podejście do bezpieczeństwa danych. DLP chroni dane przed nieautoryzowanym ujawnieniem, a PAM zarządza dostępem do kluczowych zasobów. Razem tworzą silną obronę przed wyciekiem informacji, minimalizując ryzyko cyberataków i zapewniając spójne zarządzanie uprawnieniami dostępu w organizacji.

W dobie rosnącej liczby incydentów bezpieczeństwa, zastosowanie równoczesne DLP i PAM staje się niezbędne dla organizacji, które pragną skutecznie chronić swoje dane i zasoby przed zagrożeniami związanymi z dostępem i przepływem informacji.