Całkowita ochrona danych dzięki kompleksowemu szyfrowaniu

Dynamiczne zarządzanie siecią bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa

Sieć Wi-Fi zabezpieczona na każdym kroku dzięki inteligentnej ochronie

Wszechstronne narzędzie do kontroli i eliminacji zagrożeń w sieci

Wyzwania, którym musisz stawić czoła

Ataki DDoS

Przeciążanie serwera lub sieci poprzez generowanie dużej ilości ruchu, uniemożliwiając dostęp do usług online dla właściwych użytkowników. 

Exploit

Wykorzystanie słabości oprogramowania do zdalnego uruchomienia złośliwego kodu i przejęcia kontroli nad systemem. 

Wycieki danych

Nieautoryzowane ujawnienie poufnych informacji lub danych, często spowodowane przez naruszenie zabezpieczeń systemowych lub ludzkie błędy.

Ataki IoT

Naruszenia bezpieczeństwa urządzeń, które mogą prowadzić do przejęcia kontroli nad nimi lub wykorzystania ich do szkodliwych celów. 

Dyrektywa NIS2 powoduje wzrost wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa

Dyrektywa NIS2, która ma zostać wdrożona w Polsce do 17 października 2024 roku, wprowadza regulacje mające na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa w kraju. Dyrektywa będzie obowiązywać zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, które spełniają kryteria dla średnich przedsiębiorstw. Ważne jest, że zarząd może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku niespełnienia wymagań UE. Dlatego już dziś warto sprawdzić, czy Twoja firma jest odpowiednio zabezpieczona przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Co zatem warto wdrożyć?

Kontrola dostępu

Wdrażanie rozwiązań zapewniających kontrolę dostępu do sieci oraz identyfikację i uwierzytelnianie użytkowników, zarówno wewnątrz sieci jak i w chmurze.

Zapewnienie ciągłości działania

Konfiguracja redundancji i wysokiej dostępności w sieci poprzez wdrożenie rozwiązań takich jak High Availability oraz zapasowych połączeń internetowych.

 

Zarządzanie ryzykiem

Wyposażenie się w narzędzia zawierające funkcje raportowania i analizy do oceny ryzyka cybernetycznego oraz podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych. 

Ochrona przed cyberatakami

Zaawansowane narzędzia i technologie, takie jak systemy zapobiegania atakom, detekcji zagrożeń, firewalle i narzędzia do analizy ruchu sieciowego, skutecznie chronią infrastrukturę krytyczną przed różnego rodzaju cyberatakami.

Dlaczego Fortinet to najlepsze rozwiązanie?

Kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa

Fortinet wyróżnia się na rynku jako dostawca kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa, które integrują różnorodne funkcje w jedną, zharmonizowaną platformę. Ta konwergencja technologiczna to kluczowy element, który pozwala organizacjom skutecznie zarządzać swoją infrastrukturą IT. Dzięki zintegrowanym narzędziom do zapobiegania atakom, monitorowania ruchu sieciowego i reagowania na incydenty, Fortinet umożliwia spójne podejście do ochrony danych i zabezpieczenia systemów przed cyberzagrożeniami.

Szybkie reakcje na zagrożenia

W dynamicznym świecie cyberbezpieczeństwa szybkość reakcji na zagrożenia jest kluczowa. Fortinet oferuje zoptymalizowane rozwiązania, które umożliwiają szybkie wykrywanie, reagowanie i zapobieganie incydentom cyberbezpieczeństwa. Dzięki zaawansowanym mechanizmom analizy ruchu sieciowego oraz inteligencji bezpieczeństwa, organizacje korzystające z rozwiązań Fortinet mogą skrócić czas reakcji na ataki, minimalizując w ten sposób potencjalne szkody i ryzyko dla swojej infrastruktury.

Niezrównana skuteczność ochrony

Fortinet to niekwestionowany lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, oferujący rozwiązania o najwyższym poziomie skuteczności w detekcji i eliminacji zagrożeń. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i analiza behawioralna, Fortinet zapewnia niezrównaną ochronę przed różnorodnymi rodzajami ataków. Organizacje korzystające z rozwiązań Fortinet mogą mieć pełne zaufanie, że ich infrastruktura jest w pełni zabezpieczona.

 

Nasze najpopularniejsze rozwiązania

FortiGate 60F

FortiGate 80F

FortiGate 100F