CO BLOKUJE INNOWACJE W FIRMIE?

Przeciążone działy IT opóźniają wprowadzenie innowacji. Problemem jest fakt, iż bardzo dużo czasu muszą poświęcać na obsługę systemów, na przykład aktualizacje. Jest to praca niezbędna, ważna ze względu na bezpieczeństwo sieci, a także na prawidłowe funkcjonowanie procesów i wygodę użytkowników. Według raportu State od Business and IT innovation gdyby informatycy zostali odciążeni z zadań związanych z integracją i serwisowaniem, będzie mógł skupić się na wprowadzaniu innowacji i realizowaniu nowych projektów.

Wydaje się to twierdzeniem dość banalnym, jednak wiele procesów, które mogłyby być zautomatyzowane lub zarządzane przez firmę oferującą outsourcing IT, spoczywają na barkach specjalistów w organizacji. Tylko 36% firm współpracuje z ekspertami, którzy mogliby wprowadzać w ich organizacji cyfrowe innowacje. Brakuje także odpowiednich technologii.

Co ciekawe, większość, bo aż 82% firm stwierdziło, że ich główną potrzebą w zakresie innowacji jest szybki i łatwy dostęp do danych, aby ich produktywność i wydajność została zachowana na odpowiednim poziomie. Jest to wręcz problem palący. Tylko 29% spośród ankietowanych twierdziło, że dobrze wykorzystują dostępne dane w celu osiągnięcia korzyści biznesowych.

Warto zaznaczyć, że dzieje się tak w czasach, gdy biznes powinien być szczególnie dobrze przygotowany do szybkich zmian i być elastycznym, aby szybko zaspokajać nowe potrzeby klientów.

 

Co utrudnia inicjatywy w zakresie innowacji cyfrowych?

  • Brak integracji systemów wykorzystywanych w firmie
  • Trudności w integracji systemów informatycznych
  • Niezintegrowane bazy danych
  • Przeciążony dział IT
  • Wstrzymanie automatyzacji procesów (z powyższych powodów)

Jak można to zmienić? Warto zainwestować w narzędzia, która ułatwiają zdalną obsługę bieżących procesów, korzystać z outsourcingu IT specjalistów w dziedzinach bezpieczeństwa sieci oraz zadbać o wprowadzenie integracji systemów.