STRATEGICZNE TRENDY 2021 WEDŁUG GARTNER

Pandemia koronawirusa na zawsze zmieni naszą cywilizację. Widać to także na przykładzie technologicznych trendów, które będą się umacniać w 2021 roku według Gartnera. Przyjrzyjmy im się bliżej.

 

TREND NR 1: IOB

Według raportu IoB, czyli Internet Zachowań, będzie wpływał na sposób interakcji ludzi w organizacjach. Dane zbierane i wykorzystywane posłużą do budowania większej elastyczności firm w odpowiedzi na koronawirusowy przewrót.

Codziennie zbierane dane o naszym życiu pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, podniesienie wydajności kierowców i ulepszenie wyznaczania tras.

TREND NR 2: TOTAL EXPERIENCE

Łączenie danych dotyczących doświadczeń klientów, pracowników firmy i innych podmiotów uczestniczących w procesach firmy i instytucji pozwoli na zaistnienie efektu synergii. Dzięki temu wieloaspektowemu spojrzeniu i pełni doświadczenia, na przykład na proces zakupowy, jego elementy mogą zostać o wiele lepiej zintegrowane m.in. pod kątem bezpieczeństwa czy lepszej obsługi.

TREND NR 3: PRIVACY-ENHANCING COMPUTATION

Trendy obliczeniowe, które mogą zwiększyć prywatność danych to między innymi szyfrowanie, ale także decentralizacja przetwarzania i analizy oraz zapewnienie zaufanego środowiska. Trend ten umożliwi przeprowadzanie badań przy zachowaniu bezpieczeństwa wrażliwych danych. Przy składowaniu informacji powinniśmy zawsze brać pod uwagę ich bezpieczeństwo.

TREND NR 4: DISTRIBUTED CLOUD

Distributed cloud, czyli rozproszony model chmury, pozwala na korzystanie z możliwości chmury, ale zapewnienia także przestrzeganie prawa związanego z ochroną danych osobowych. Powoduje to też zmniejszenie opóźnień czy ryzyko przeciążenia sieci.

TREND NR 5: ANYWHERE OPERATIONS

Wdrażanie usług biznesowych w rozproszonym środowisku wymusi projektowanie ich w myśl zasady „najpierw cyfrowy, najpierw zdalny”. Aby zapewnić skalowalne środowisko, należy przemyśleć nie tylko infrastrukturę technologiczną, ale także zasady bezpieczeństwa i sposób zarządzania. Podstawę myślenia w pierwszej kolejności o rozwiązaniach, które służą m.in. pracy zdalnej są: bezpieczny dostęp zdalny (np. za pomocą VPN), uwierzytelnienie wieloskładnikowe, pakiety biurowe w chmurze, rozwiązania umożliwiające spotkania online.

TREND NR 6: CYBERSECURITY MESH

Praca w rozproszonym środowisku przyczynia się do zwiększonych potrzeb z zakresu cyberbezpieczeństwa. Musi się zwiększyć plastyczność ochrony tak, aby dostęp do danych z każdej lokalizacji był bezpieczny i żeby wszystkie zasoby były odpowiednio chronione.

TREND NR 7: INTELLIGENT COMPOSABLE BUSINESS

Wiele organizacji jest w trakcie modernizowania się pod kątem wydajności. Podczas przebudowy architektury należy skupić się na ulepszaniu dostępu do informacji i ich analizie, zwiększyć jej elastyczność, aby móc szybciej dostosować moduły do zmieniającej się rzeczywistości. W przypadku aplikacji oznacza to na przykład modułową budowę, która zapewni adekwatne możliwości biznesowe, a nie będzie pojedynczym rozwiązaniem.

TREND NR 8: AI ENGINEERING

W inżynierii AI w tym roku najważniejsze będzie podnoszenie wydajności sztucznej inteligencji, jej skalowalności, interpretowalności i niezawodności, aby zmniejszyć ryzyko niepowodzenia projektów, które mogą dotyczyć utrzymywalności, skalowalności i zarządzania. Dzięki temu więcej projektów opartych na AI będzie mogło wyjść poza fazę prototypu i przejść do fazy produkcji.

TREND NR 9: HYPERAUTOMATION

To proces, w którym firmy automatyzują jak najwięcej procesów biznesowych, korzystając z dostępnych możliwości, jakie daje informatyka. Ma na celu zwiększenie odporności organizacji oraz doskonałość operacyjną w myśl „wszystko, co może być zautomatyzowane, powinno być zautomatyzowane”. Przedsiębiorstwa często nie mają zoptymalizowanych procesów, które do tego są niespójne, mało oszczędne i oparte na różnorodnych, niezintegrowanych technologiach. Początkiem tego procesu jest digitalizacja dokumentów, aby zapewnić cyfrowy przebieg procesów biznesowych.

PODSUMOWANIE

Jak widać, trendy te nie stanowią osobnych bytów, lecz wzmacniają się nawzajem, aby budować lepszą, bardziej stabilną przyszłość, opartą na dedykowanych aplikacjach, odpowiednich rozwiązaniach z zakresu gromadzenia danych oraz ich bezpieczeństwa.