Cyfrowa Gmina

Trwa program Cyfrowa Gmina, w ramach którego wszystkie gminy w Polsce otrzymają środki przeznaczone na cyfryzację.

18.10.2021 została uruchomiona pierwsza runda projektu. Finansowanie można wykorzystać na szeroko pojętą informatyzację urzędu i jednostek podrzędnych. Grant pokrywa całość kosztów kwalifikowanych. Można w ramach niego doposażyć serwerownię, zmodernizować sieć LAN, kupić oprogramowanie, licencje niezbędne do realizacji e-usług oraz zakupić sprzęt do
zdalnej pracy i nauki, na przykład: stacje robocze, serwery, systemy kopii bezpieczeństwa, zabezpieczenia sieci i danych, a także wiele innych elementów infrastruktury informatycznej. Szczególną uwagę zwrócono na zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Aby ułatwić wypełnianie wniosków przeprowadzamy bezpłatne analizy infrastruktury IT gmin. Dostarczamy i pomagamy kompleksowo wdrożyć rozwiązania objęte programem. Zapraszamy do kontaktu!