LIDERZY PRZYSZŁOŚCI LIDERAMI TECHNOLOGICZNYMI

Transformacja technologiczna trwa już od wielu lat. Pandemia i związane z nią dystans społeczny oraz wzrost dynamiki gospodarki zdecydowanie ją przyspieszyły i jeszcze bardziej pokazały, jak bardzo jest potrzebna i skuteczna. Z raportu Delloite wynika, że liderzy IT w organizacjach będą coraz bardziej ważni, jeśli firma chce nadążyć za zmianami zachodzącymi na rynku albo wręcz stać się liderami w swojej branży.

Dla firm z sektora mały i średni biznes może to brzmieć zniechęcająco. W końcu pewnie do tego potrzeba całej rzeszy specjalistów… a koszty? W dzisiejszym świecie bariera progu inwestycyjnego została złamana! Dla każdego znajdzie się odpowiednie, dopasowane do potrzeb rozwiązanie – aby je znaleźć, potrzebna jest wiedza i doświadczenie, które ma na przykład nasz zespół. Wróćmy jednak do tematu: kim właściwie są liderzy technologiczni?

Co wyróżnia liderów technologicznych?

  • Jeśli chodzi o same organizacje: potrzebują one dynamicznych, zorientowanych na zmiany liderów technologii, ponieważ są one wykorzystywane do rozwoju biznesu; Mają oczywiście różne rytmy operacyjne i różne są priorytety strategiczne (dotyczy to nie tylko funkcji technologicznych, a także całego przedsiębiorstwa).
  • Elastyczność organizacji można zdobyć poprzez ponowne przemyślenie podejścia do talentów, uczenia się, współpracy oraz strategicznych praktyk finansowania technologii. Można na przykład korzystać z usług profesjonalnych, które w razie potrzeby zapewnią dostęp do programistów i innych ekspertów.
  • Liderzy IT mogą doskonalić strategie zarządzania w kryzysie i nadchodzącym ożywieniu, przewodząc transformacji, która ustanowi nowe normy. Pomocne w tym przypadku jest znajomość technologii oraz duże doświadczenie biznesowe, które można zdobyć poprzez współpracę z różnymi branżami i sektorami.
  • Narzędzia mogą obejmować perspektywę wizjonera technologii, potrzebę rozwoju i transformację, gotowość do odważnych kroków oraz wytrwałość w trzymaniu się swoich przekonań. Liderzy IT mogą wpływać na strategię firmy, ale także na przyszłe pokolenia specjalistów i integrować strukturę organizacji z nowoczesnymi technologiami.
  • Ważne są także aspekty… psychiczne. W rozwoju firmy sprzymierzeńcami są odporność, samoświadomość oraz wiara w siebie, aby przewodzić w procesie rozwoju i zachodzących zmian. Z naszej praktyki jednoznacznie wynika, że ważne jest też, aby dobrać odpowiednich partnerów biznesowych, którzy będą prawdziwym wsparciem w trakcie postepowania prac – będą się dzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz tworzyć prawdziwe relacje, oparte na zasadzie win-win. Dzięki temu wprowadzanie innowacji i dodatkowych zmian w trakcie lub modyfikacji pierwotnego planu jest o wiele łatwiejsze.

Dzięki przełomowym technologiom IT wykroczyło poza funkcję technologiczną w zakresie wizji i strategii, a stało się siłą napędową. Mogą one wyposażyć firmę w lepszą ocenę rynków i ulepszyć reakcję na zmiany zachowań konsumentów, które prowadzą do nowych sposobów prowadzenia działalności czy ulepszać procesy zachodzące w firmie (łącząc potrzeby wszystkich interesariuszy)

Dojrzałość funkcji technologicznych pozwala na wyprzedzenie konkurencji pod względem zrozumienia, gotowości i reagowania na przełomowe wydarzenia o wiele szybciej (na przykład w przypadku przejścia na zdalny tryb pracy). Może też zwiększyć odporność firmy oraz jej zdolność do regeneracji po kryzysie.

Warto pamiętać, że firmy wykorzystujące nowoczesne technologie są postrzegane jako wyprzedzające konkurencję, co zapewnia im lepszą pozycję do przetrwania potencjalnie burzliwego okresu regeneracji. Pozytywny wizerunek jest bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach i warto go budować, zwłaszcza jeśli możemy pochwalić się prawdziwą i racjonalną innowacyjnością.

Skoncentrowanie na innowacji i klientach to klucz do wzrostu

Wykorzystywanie technologii do poprawy doświadczeń klientów i jakości zaangażowania są skuteczniejsze niż redukcja kosztów w procesie zdobywania rynku, ponieważ oznacza myślenie przyszłościowe. Czasem trudno określić priorytety, ponieważ cele biznesowe płynnie się łączą, tworząc efekt synergii. Te problemy są jednak bardziej ciekawym zagadnieniem z zakresu zarządzania niż zagrożeniem dla określenia odpowiedniej ścieżki rozwoju, zwłaszcza że koncentracja na rozwoju technologicznym i oczekiwaniach klientów idą w parze.

Co się stanie, jeśli twoja organizacja nie będzie się rozwijać technologicznie? Istnieje duża szansa, że stanie się przestarzała, a usługi zamienią się w usługi towarowe, co przyczyni się do zmniejszenia konkurencyjności oferty. Jest to praktycznie pewne, ale możliwości rozwoju są na wyciągnięcie ręki.

Najlepszy efekt transformacji technologicznej zostaje osiągnięty, gdy współpracuje ze sobą cały zespół kierowniczy. Osoby decyzyjne powinny dzielić się z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie sieci IT swoją wizją organizacji (priorytety, decyzje i inwestycje). Powinna ona być oparta na nowoczesnych technologiach, ponieważ te są już nasza codzienną rzeczywistością. Powinna również aktywnie wspierać zmiany oparte na rozwiązaniach IT.

Lider technologiczny powinien cechować się prawdziwym wizjonerstwem. Nie czekać na zmiany, a je inicjować. Być zaangażowany w cały proces innowacji. Być zorientowanym na zmiany. Poszerzać swoją wiedzę, aby wykraczać daleko poza tradycyjną dziedzinę technologii, dzięki czemu będzie mógł wyobrazić sobie nowe strategie biznesowe, stymulować innowacje i przeprowadzić szeroką transformację organizacji. Wiąże się to czasem z odwagą i kwestionowaniem norm. Ważne jest, aby wyjść poza teorię i usuwać przeszkody, które stoją przed ludźmi działającymi na rzecz organizacji. Trzeba również właściwie oceniać nowe trendy – czy faktycznie będą stanowiły o przewadze konkurencyjnej, czy też są nowinką technologiczną, która nie wpłynie znacząco na rozwój biznesu.

A teraz pora na dość nieoczywisty fragment wpisu jak na naszą branżę. Proces uczenia się jest niezwykle ważny, aby organizacja łatwo i szybko mogła dostosować się do zmian, których stale jesteśmy świadkami. Z tego powodu liderzy technologiczni powinni być także katalizatorami elastyczności. Oznacza to, że powinni przyciągać i zatrzymywać talenty oraz kształtować umiejętności pracowników. Uczenie się, współpraca i szkolenie się są kluczowe, ponieważ okres półtrwania umiejętności wynosi obecnie około sześciu lat, ale niektóre  Rekrutacja pracowników technicznych ze środowisk nietechnicznych sprzyja rozwojowi umiejętności miękkich – trwałych ludzkich zdolności społecznych i emocjonalnych, które są tak ważne we współpracy i komunikacji. Niepewne środowisko gospodarcze również nakłania organizacje do takich działań, ponieważ cenni są pracownicy zaciekawieni, otwarci na naukę i nowe doświadczenia, a którzy mogą również łatwo i szybko dostosować się do zmieniających się warunków pracy i potrzeb organizacji. Sztuczna inteligencja, technologie poznawcze, robotyka i inne technologie zmieniają wszystkie emploi, dlatego istniejące narzędzia do nauki, szkolenia i współpracy powinny ewoluować. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że zdobywanie wiedzy jest obecnie procesem ciągłym, który nie powinien zatrzymać się po zdobyciu dyplomu. Obecnie system nauki pozwala znacząco skrócić czas uzyskania umiejętności, co sprzyja takiemu podejściu.

Przy zwiększonej współpracy i automatyzacji oraz poleganiu na narzędziach wirtualnych przyszłe miejsca pracy będą wyglądały zupełnie inaczej. Powinniśmy uczyć się także zdolności adaptacyjnych, empatii i innych zdolności emocjonalnych – to one pozwalają nam być dobrymi ludźmi w miejscu pracy. Pracownicy nawet piętnaście razy chętniej zmieniają stanowisko i pracę, gdy te nie oferują okazji do rozwoju. Najważniejszą metodą nauki, stosowaną przez liderów technologicznych, jest ta oparta na doświadczeniach w miejscu pracy – dzięki temu doskonali kompetencje miękkie i twarde. Popularne są też nieformalne praktyki edukacyjne (na przykład konferencje, szkolenia), które nie prowadzą linearnie do celu, ale wzajemnie się uzupełniają i tworzą oryginalne połączenie, odpowiednio dobrane do potrzeb. Tak jest również w świecie bezpieczeństwa sieci komputerowej. Nasi specjaliści dokształcają się i kształcą innych w ramach szkoleń. Dlaczego o tym wspominamy? Ponieważ dzięki ich wiedzy oraz wykorzystaniu możliwości outsourcingu IT i innych naszych usług każda firma, niezależnie od wielkości, może stać się liderem technologicznym.