Dolnośląsko-Opolski Konwent Informatyków i Administracji

Uczestnictwo w Dolnośląskim Konwencie Informatyków to dla naszej firmy nie tylko zaszczyt, ale także cenna możliwość prezentacji naszego portfolio dedykowanego pracownikom jednostek administracyjnych. W ramach tego wydarzenia, skoncentrowaliśmy się na kluczowych tematach, takich jak cyberbezpieczeństwo, ochrona przed atakami ransomware czy transformacja cyfrowa.

Warto podkreślić, że mimo iż konwencja była skierowana głównie do informatyków pracujących w administracji publicznej, dla nas stanowiła ona istotne forum do nauki, wymiany doświadczeń i rozwoju. Dyskusje na temat zarządzania elektroniczną dokumentacją w administracji publicznej były szczególnie inspirujące.

Dziękujemy serdecznie organizatorom za profesjonalne przygotowanie wydarzenia, które dostarczyło nam nie tylko wiedzy, lecz także możliwości nawiązania wartościowych kontaktów. Udział w Dolnośląskim Konwencie Informatyków to dla nas nie tylko prezentacja rozwiązań, ale również zaangażowanie w rozwijanie standardów i innowacji w sektorze administracyjnym.