Cyberbezpieczny Samorząd

19 lipca br. rozpoczął się nabór do projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom, wykrywania ich i reagowania na nie. W ramach tego grantu przeznaczone zostało prawie 2 mld zł, w czego samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie od 200 tys. do 850 tys. zł. Wysokość dofinansowania oraz udziału wkładu własnego są uzależnione od liczby mieszkańców i zamożności jednostek, czyli tzw. wskaźnika podatkowego odpowiedniego dla gmin, powiatów i województw.
Tutaj znajdziesz listę podmiotów oraz kwotę dofinansowania.

W ramach projektu „Cyfrowa gmina” obsłużyliśmy przeszło 150 gmin z całej Polski. W ramach realizacji dostarczaliśmy sprzęt, wdrażaliśmy go w infrastrukturze samorządu oraz szkoliliśmy personel z obsługi. Na liście najczęściej dostarczanych rozwiązań znalazły się:

  • Serwery
  • Macierze
  • Systemy do backupu danych 
  • UTMy
  • UPSy 
  • Komputery i laptopy

Liczymy, że nasze doświadczenie w realizacji takich projektów, kompetencje które posiadamy jako zespół specjalistów oraz statusy partnerskie wiodących producentów zagwarantują sukces każdemu klientowi, z którym podejmiemy współpracę.