Skontaktuj się z nami biuro@atcomp.pl 61 625 68 57

ZASADY CYBERBEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

20 sierpnia 2020

9 września odbędzie się webinarium „Review of the NIS Directive — from cybersecurity to cyber-immunity?”. Będzie to drugie z serii webinarium na temat cyberbezpieczeństwa w Europie (dla tych, którzy chcą w nim wziąć udział: formularz zgłoszeniowy).

Dotyczyć będzie dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii). Spotkanie ma na celu ujednolicenie bezpieczeństwa IT w Europie na wysokim poziomie. Omówione zostaną wymogi, zalecenia i cele przeglądu dyrektywy NIS oraz znaczenie zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

Pierwsze spotkanie odbyło się w czerwcu. Poruszono w nim aspekt zwiększonego zagrożenia podczas lockdownu, będącego efektem pandemii koronawirusa. Jak każdy z nas wie, zwiększyła się liczba osób pracujących zdalnie, a Internet był wykorzystywany w jeszcze większym stopniu. Z tego powodu zwiększyło się także zagrożenie ze strony cyberprzestępców.

Podczas e-konferencji Luisa Franchina (przewodnicząca Italian Association for Critical Infrastructure) zwróciła uwagę, jak ważne jest obecnie zachowanie ciągłości biznesowej oraz zarządzanie kryzysowe w kontekście szybkiego przejścia na tryb pracy zdalnej, czyli zapewnienie cyberbezpieczeństwa, gdy wiele osób pracuje z domu.

Eugene Kaspersky zwrócił uwagę, że wiele firm z sektora przemysłowego chce mieć zdalną kontrolę nad swoim systemem, a to rodzi wiele wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Całe webinarium można obejrzeć tutaj: