Skontaktuj się z nami biuro@atcomp.pl 61 625 68 57

ZALETY CHMURY AZURE

9 lipca 2020

Polskie organizacje coraz bardziej przekonują się do chmurowych rozwiązań. Przy pomocy platformy Azure i dostępnych usług każda branża może wdrożyć innowacyjne udogodnienia nawet w najbardziej skomplikowanych procesach biznesowych. Poznaj podstawowe informacje o Azure.

 

KORZYŚCI UŻYWANIA CHMURY

  • Eliminacja kosztów inwestycyjnych i obniżenie kosztów utrzymania (koszty energii, szaf serwerowych etc.)
  • Elastyczne skalowanie (natychmiastowe zwiększenie lub zmniejszenie przepustowości, magazynu, mocy obliczeniowej etc.)
  • Wydajność sprzętu najnowszej generacji
  • Bez zbędnej konfiguracji – większa produktywność
  • Zapewnia ciągłość działania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów
  • Niezawodność i bezawaryjność
  • Wysokie bezpieczeństwo ochrony danych

 

TYPY CHMUR

  • Publiczna – od zewnętrznych dostawców
  • Prywatna – korzysta z niej tylko jedna organizacja
  • Hybrydowa – połączenie obu powyższych możliwości w celu połączenia korzyści

 

TYPY USŁUG W CHMURZE

IaaS – infrastruktura

To najprostsza usługa chmurowa – wynajęcie infrastruktury IT (serwery, VM, magazyn, sieci i systemy operacyjne). Przykładowe zastosowania: system backupu danych, gromadzenie dużej ilości danych, analiza big data.

Podstawowe zalety: eliminacja kosztów inwestycyjnych i zmniejszenie bieżących kosztów; ułatwia zachowanie ciągłości działania i odzyskania danych po awarii; szybkie innowacje; możliwość lepszych zabezpieczeń.

 

PaaS – platforma

PaaS zapewnia kompletne środowisko deweloperskie i wdrażania, które umożliwia udostępnienie rozwiązania – na przykład aplikacji biznesowych od początkowej fazy jego tworzenia poprzez testowanie, wdrażanie, zarządzanie i aktualizowanie. Tak samo jak IaaS zapewnia dostęp do potrzebnej infrastruktury, a dodatkowo zapewnia oprogramowanie pośredniczące, narzędzia deweloperskie, usługi analizy biznesowej, systemy zarządzania bazami danych etc.

Podstawowe zalety: ograniczenie kosztów związanych z licencjami programów i innymi narzędziami; usprawnienia procesów tworzenia aplikacji i platform także pod kątem rozproszenia uczestników projektu; podniesienie efektywności zarządzania aplikacjami.

 

SaaS – oprogramowanie

Hostowanie aplikacji zapewnia możliwość korzystania z aplikacji opartych na chmurze, na przykład: poczta e-mail, kalendarz, narzędzia biurowe. Podstawowa infrastuktura znajduje się u dostawcy usługi, który zarządza sprzętem i oprogramowaniem. Można także skorzystać z jeszcze bardziej kompleksowej usługi, w kład której wchodzą: zapewnienie dostępności i bezpieczeństwa aplikacji.

Podstawowe zalety: maksymalnie obniża koszty wstępne; dostęp do zaawansowanych aplikacji; płaty tylko za użyte zasoby; nie ma potrzeby kupowania i instalowania specjalnego oprogramowania; nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa; dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca.