Skontaktuj się z nami biuro@atcomp.pl 61 625 68 57

Projektowanie sieci

Wzorcowy projekt sieci informatycznej w organizacji firmie instytucji

ARCHITEKTURA IT DOBRZE ZAPROJEKTOWANA

Dobry projekt to podstawa odpowiedniego zarządzania firmą i działaniami, które w niej zachodzą. Z tego względu trzeba o nich myśleć już w fazie projektu. Skutkuje to wydajną i bezawaryjną pracą całej organizacji. Profesjonalny projekt wynika z umiejętności obserwowania zjawisk, jakie zachodzą oraz przewidywanie możliwych zdarzeń.

Dobrze zaprojektowana infrastruktura wyróżnia się spójnością dobranych rozwiązań w dwóch aspektach: pod względem planu rozwoju firmy oraz odpowiedniego współpracowania ze sobą rozwiązań.

Aby sieć działała w ten sposób oraz była możliwie wydajna, musi być skalowalna, procesy i systemy muszą być scentralizowane, kanały komunikacji adekwatne do sprzętu, a sprzęt tej samej klasy. Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie sieci.

Wieloaspektowe spojrzenie podczas projektowania sieci sprawia, że jest ona odporna zarówno na czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

ZAKRES PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWEJ

  • Analiza potrzeb z uwzględnieniem wymagań sieci komputerowej.
  • Profesjonalny projekt infrastruktury z uwzględnieniem funkcjonalności informatycznych.
  • Dobór adekwatnych rozwiązań.
  • Budowa sieci w przestrzeni organizacji.
  • Inwentaryzacja istniejącej architektury IT.
  • Projektowanie architektury sieci WAN i LAN. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie dotyczącej budowania sieci.