Skontaktuj się z nami biuro@atcomp.pl 61 625 68 57

Integracja systemów informatycznych

IDEA INTEGRACJI SYSTEMÓW IT

W organizacjach, niezależnie od ich wielkości, często funkcjonuje obok siebie wiele systemów informatycznych. Księgowość, produkcja, magazyn, dział handlowy mogą pracować na osobnych programach, chociaż wykorzystują te same dane. Tak jak ludzie z działów komunikują się między sobą, tak między systemami powinna istnieć odpowiednia wymiana informacji.

Integracja systemów informatycznych w organizacji to stworzenie synergicznego i bezpiecznego środowiska. To wdrożenie nowoczesnych standardów zarządzania organizacją.

Idea integracji systemów informatycznych

KORZYŚCI Z POŁĄCZENIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Przyjazne środowisko pracy dzięki integracji systemów informatycznych

Sprawnie zorganizowane środowisko pracy

ROI Wysoki zwrot inwestycji w integrację systemów komputerowych w firmie

Wysoki zwrot inwestycji

Optymalizacja kosztów wynikająca z integracji systemów informatycznych

Optymalizacja kosztów

Usprawnienie procesów w biznesie dzięki integracji systemów komputerowych

Usprawnienie procesów

Zwiększona niezawodność w funkcjonowaniu firmy biznesu dzięki integracji systemów informatycznych

Niezawodność funkcjonowania

Sprawna wymiana komunikacji w organizacji dzięki integracji systemów komputerowych

Sprawna wymiana informacji

Spójność danych dzięki integracji systemów informatycznych

Spójność danych

lepsza jakość analizy dancyh dzięki zintegrowanym systemom komputerowym w organizacji

Lepsza jakość analizy danych

synergia w działaniu firmy organizacji instytucji

Efekt synergiczny widoczny w działaniu organizacji

INTEGRACJA OPROGRAMOWANIA / SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH: KOLEJNOŚĆ KROKÓW

Kroki w procesie integracji systemów informatycznych

Działania takie wymagają szerokiej i wyspecjalizowanej wiedzy informatycznej, m.in. programowania. Dlatego warto wybrać nasz doświadczony zespół. Kładziemy nacisk na automatyzację procesów oraz realizację celów klienta. Analizujemy obecną infrastrukturę. Wdrożone rozwiązania pozwalają na płynne przejście. Dbamy, aby integracja nie wpływała na funkcjonowanie firmy, potrafimy przeprowadzić tzw. operacje na otwartym sercu. Dzięki temu jakość funkcjonowania organizacji znacząco wzrasta.

OFERTA

Przeczytaj o usługach ATcomp Software.

NASZE ROZWIĄZANIA

Przemysł 4.0
Czwarta rewolucja przemysłowa  to zbiorcze pojęcie oznaczające integrację inteligentnych maszyn i systemów. To wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie możliwości elastycznych zmian asortymentu przy pomocy technologii informatycznych. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko integracji systemów i tworzenie sieci, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle. Najważniejszą składową cyfrowej rewolucji są dane. Efektywne ich wykorzystanie jest kluczowe dla biznesu przyszłości.

Sprawdzone rozwiązania optymalizujące procesy przemysłu 4.0:

OPTYMALIZACJA LINII PAKOWANIA

Kompleksowe rozwiązania tworzone z pasją do innowacyjnych technologii

  • Aplikacje dla przemysłu 4.0
  • Systemy zarządzające
  • Integracja programów
  • Aplikacje biznesowe
  • Aplikacje webowe (frontend&backend)
  • Strony internetowe, w tym e-commerce
  • Inne usługi programistyczne

Wiele naszych rozwiązań opiera się na usłudze programistycznej oraz doborze odpowiedniego sprzętu, sprzyja to optymalizacji kosztów i zapewnia komfortowe, bezpieczne działanie systemu.

Platforma zdalnego zarządzania urządzeniami mobilnymi telefonami MDM

MOBILNA FIRMA

Mobilna praca w wielu firmach to podstawa uzyskiwania przychodu. Odpowiednio stworzone narzędzie pracy w postaci oprogramowania zintegrowanego z systemem firmy gwarantuje ciągły przepływ informacji. Nasza propozycja potrafi nie tylko zintegrować się z bazą danych firmy, ale także oferuje dużą funkcjonalność w warunkach mobilnych.

Ciągłość procesów biznesowych

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI

Autorskie narzędzie do ewidencjonowania towaru. Pozwala na bieżącą kontrolę towaru pod kątem ilości, rodzaju i innych kategorii (bez zbędnej straty czasu, np. na ręczne liczenie). Wyeliminujemy niezgodności, błędy i braki. Po konsultacjach w firmie indywidualnie dopasujemy aplikację do potrzeb przedsiębiorstwa. Jak to działa?