Skontaktuj się z nami biuro@atcomp.pl 61 625 68 57

Wirtualizacja

WIRTUALIZACJA SERWERÓW: Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Wirtualizacja to jeden z trendów w informatyce, który całkowicie odpowiada idei naszych usług – jest ekonomiczny i kompleksowy. Ta nowoczesna technologia umożliwia między innymi efektywniejsze wykorzystanie zasobów sprzętowych oraz obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury IT. Polega na uruchomieniu wielu maszyn wirtualnych na jednym serwerze fizycznym. Każda maszyna wirtualna działa jak kompletne urządzenie (z systemem operacyjnym i programami).

PRZYKŁADOWE CASE STUDY

OBECNA SYTUACJA

Dobrze funkcjonujący serwer programu księgowego

Stary serwer magazynu

Potrzebny serwer kontrolera domeny

PIERWSZE ROZWIĄZANIE

Dobrze funkcjonujący serwer programu księgowego

Zakup nowego serwera magazynowego: -10000 zł

Zakup serwera kontrolera domeny: -10000 zł

DRUGIE ROZWIĄZANIE (WIRTUALIZACJA)

KROK 1.

A: Wyczyszczenie serwera i wykorzystanie do backupu

B: Wyczyszczenie serwera i sprzedaż: +5000 zł

KROK 2.

Zakup nowego serwera i wdrożenie wirtualizacji: -15000zł

Wirtualny serwer programu księgowego

Wirtualny serwer magazynu

Wirtualny serwer kontrolera domeny

Wirtualizacja sprzyja wysokiej dostępności i tolerancji błędów, czyli zapewnia ciągłość działania nawet w przypadku awarii, podnosząc bezpieczeństwo systemów IT.

Wirtualizacja serwerów - przykład
CO MOŻNA PODDAĆ WIRTUALIZACJI?

Obecnie można zwirtualizować praktycznie każde urządzenie – serwery, stacje robocze czy pamięci masowe.

USŁUGI Z ZAKRESU WIRTUALIZACJI

 • Doradztwo w zakresie doboru rozwiązań sprzętowych i programowych adekwatnie do potrzeb.
 • Wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania w infrastrukturze klienta w dogodnym momencie.
 • Szkolenie zespołu IT w zakresie zarządzania systemem wirtualizacji.
 • Opieka powdrożeniowa i wsparcie techniczne.
 • Migracja obecnie posiadanych systemów fizycznych do wirtualnych.
Wdrożenie wirtualizacji
JAK PRZEBIEGA PROCES WIRTUALIZACJI?

Częstą obawą jest przed wdrożeniem wirtualizacji jest właśnie sam proces wdrożenia, na przykład przerwa w produkcji, utrudnienia w obsłudze czy brak możliwości powrotu do ustawień sprzed migracji. Mamy dobre informacje – to zupełnie niepotrzebne obawy! Ciągłość funkcjonowania procesów jest zapewniona, a ścieżka powrotu – zawsze możliwa (chociaż niepotrzebna – wirtualizacja jest tak funkcjonalnym rozwiązaniem, tak ułatwiającym administrowanie, chroniąca przed tyloma sytuacjami, że po pewnym czasie pracowanie w środowisku jej pozbawionym wydaje się niemożliwe).

Jak dokładnie przebiega ten proces? Oparty jest na naszych pięciu krokach. Najpierw przeprowadzamy analizę potrzeb, aby stworzyć charakterystykę sieci. Później jest czas na rozmowy i wszelkie ustalenia. Po nich przeprowadzamy wdrożenie, zaczynając od procesu przenoszenia do środowiska wirtualnego. Kiedy już wszystko funkcjonuje bez zarzutu – przeprowadzamy szkolenie. Jeśli po nim pojawią się jakieś pytania czy problemy – służymy pomocą techniczną.

Szkolenie techniczne z obsługi oprogramowania do wirtualizacji
SZKOLENIE

Podczas wdrożenia przeprowadzamy szkolenie, aby administratorzy sieci maksymalnie wykorzystywali potencjał wirtualizacji.

Pomoc techniczna dotycząca wirtualizacji
OPIEKA POWDROŻENIOWA

Zależy nam, aby każde rozwiązanie funkcjonowało w sieciach klientów bez zarzutów, dlatego administratorzy sieci otrzymują od nas wsparcie techniczne. Po przeprowadzonym wdrożeniu zawsze znajdziemy czas na odpowiedzi związane z wydarzeniami w sieci.

OPROGRAMOWANIE DO WIRTUALIZACJI

Logo VMware
VMware

Oprogramowanie VMware pozwala działać aplikacjom w sieci wirtualnej tak, jakby działały w sieci fizycznej, ale przy niższych kosztach oraz optymalizacji korzyści operacyjnych. Zarządzanie operacjami i aplikacjami w infrastrukturze IT odbywa się w interfejsie do zarządzania. Tworzy zaawansowaną, bezpieczną i elastyczną sieć wirtualną w ramach dowolnej infrastruktury sieci. Polityka działań opiera się na regułach, których cechami są: dostępność oraz wydajność. Wirtualizacja sieci umożliwia także uniezależnienie się od sprzętu poprzez uruchomienie funkcji urządzeń na środowisku wirtualnym.

Cechy:

 • monitoruje na bieżąco pracę środowisk,
 • dostarcza administratorom informacje na temat działania infrastruktury fizycznej i wirtualnej,
 • pozwala na szybkie usuwanie awarii,
 • analizuje przyczyny powstawania problemu,
 • szybkie przydzielanie zasobów,
 • automatyczna konserwacja,
 • obsługa starszych i nowszych aplikacji,
 • skalowalność.
Logo Microsoft
Microsoft Hyper-V Server

To proste i niezawodne rozwiązanie do wirtualizacji, które obniża koszty oraz poprawia wykorzystanie serwerów. Pozwala również na wirtualizację sieci. Umożliwia tworzenie zwirtualizowanego środowiska komputerowego, w którym można tworzyć i zarządzać maszynami wirtualnymi. Dzięki temu na jednym fizycznym urządzeniu można uruchomić wiele systemów operacyjnych, które będą od siebie odizolowane. Pozwala to na zwiększenie wydajności zasobów obliczeniowych i zwalnia zasoby sprzętowe.

Cechy:

 • uruchamia każdą maszynę wirtualną na oddzielnej przestrzeni (pozwala na działanie maszyn w tym samym czasie),
 • chroni przed skutkami awarii, które mogłyby wpłynąć na inne odciążenia,
 • umożliwia udostępnienie innym osobom, grupom lub usługom na dostęp do różnych systemów,
 • konfiguracja środowisk obliczeniowych według potrzeb,
 • tworzenie kopii zapasowych (także w tle),
 • optymalizacja (dostosowany zestaw usług i sterowników),
 • zdalna łączność,
 • bezpieczny rozruch i ekranowanie maszyn wirtualnych – ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i innym nieautoryzowanym dostępem,
 • wielowęzłowa replikacja maszyn wirtualnych.