Skontaktuj się z nami biuro@atcomp.pl 61 625 68 57

SŁOWNIK BACKUPU: KLIENT

18 czerwca 2020

Klient to program komputerowy, który jest odbiorcą danych z serwera lub żąda od niego usługi. Często rozumie się przez to komputer lub host, na którym działa program w roli klienta. Przykładem może być backupowany laptop, który służy do pracy koleżance z Biura Obsługi Klienta. W architekturze klient-serwer kopie zapasowe są składowane na serwerze.

 

Podstawowym zadaniem programu FBS Server jest rozsyłanie w odpowiednim czasie zadań backupu do stacji roboczych. Zadanie takie zawiera informacje na temat tego co ma zostać zarchiwizowane oraz w jaki sposób. Po przyjęciu zadania stacja robocza wyszukuje pliki do backupu, a następnie rozpoczyna kompresję plików. Tworzona kopia zapasowa jest na bieżąco przesyłana do serwera archiwizacji – możemy przeczytać na stronie Ferro Software objaśnienie, jak ten typ architektury został wykorzystany w programie Ferro Backup System.