Skontaktuj się z nami biuro@atcomp.pl 61 625 68 57

OD POLSKI PAPIEROWEJ DO POLSKI ELEKTRONICZNEJ, CZYLI O USTAWIE O ELEKTRONICZNYCH FAKTURACH

12 czerwca 2019

18 kwietnia 2019 roku weszła w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Jest to jeden z etapów wdrażania projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Od papierowej do cyfrowej Polski”. To wielostrumieniowy projekt oparty na informatyzacji wielu aspektów działalności kraju. Ma na celu podniesienie innowacyjności gospodarki i przyspieszenie procesów (między innymi obiegu dokumentów) w związku z unijnymi standardami.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku zobowiązuje do odbierania od wykonawcy faktur elektronicznych w zestandaryzowany sposób – za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. Przy obopólnej zgodzie drogę tę wykorzystywać można także w obiegu innych dokumentów (na przykład związanych z realizacją zamówień B2A).

Dzięki temu zmniejszą się koszty obsługi administracyjnej (na przykład koszty przesyłki pocztowej), skróci się czas obiegu dokumentów. Ma z tego wynikać także krótszy termin, w którym wykonawcy otrzymają płatność za swoje usługi. Pod kątem kosztów obsługi administracyjnej zamówień publicznych jest to bardzo korzystna zmiana – mają obniżyć się o 80,5%, czyli aż o 563 000 000 złotych.

Do 2020 roku zmiany mają objąć 60% dokumentów. Obecnie tylko 26% zamawiających wykorzystuje cyfrowe możliwości. Oznacza to, że wiele jednostek czeka wdrożenie rozwiązań informatycznych, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa IT.