Skontaktuj się z nami biuro@atcomp.pl 61 625 68 57

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA STRON INTERNETOWYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I NGO

NOWELIZACJA USTAWY O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Ustawy regulują normy dostępności organów sektora publicznego już od dawna. Rozporządzenie o KRI z dnia 4 kwietnia 2019 roku wdraża dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, s.1 oraz zmienia ustawę z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wprowadza wytyczne normy WCAG 2.1.AA. Większość przepisów weszło w życie 25 maja 2019.

CHCESZ WIEDZIEĆ, CZY STRONA TWOJEJ ORGANIZACJI SPEŁNIA WYMAGANIA?

Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy wewnętrzny audyt i sprawdzimy, czy strona wymaga zmian oraz jakie rozwiązanie będzie najbardziej odpowiednie.

Pamiętaj, że wymagania prawne dotyczą także strony BIP.

WIESZ, ŻE MUSISZ WPROWADZIĆ ZMIANY?

Napisz od nas, a prześlemy Ci ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

USTAWA O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ PRZECIWDZIAŁA WYKLUCZENIU TRZECH GRUP UŻYTKOWNIKÓW

OSOBY SŁABOWIDZĄCE

OSOBY Z PROBLEMAMI POZNAWCZYMI

UŻYTKOWNICY URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Dotyczy to np. osób cierpiących na padaczkę, niedowidzących, niedosłyszących, dlatego strony muszą spełniać wiele wymagań pod kątem przygotowania treści oraz kodu strony.

STRONY PRZYGOTOWANE POD KĄTEM DOSTĘPNOŚCI MUSZĄ ZAPEWNIAĆ:

STOSOWANIE KONTRASTU KOLORYSTYCZNEGO

Strona internetowa powinna być przygotowana w taki sposób, aby osoby z wadami wzroku mogły dostosować ją do swoich potrzeb, np. zwiększyć wielkość fontu czy zastosować wysoki kontrast

STOSOWANIE TEKSTÓW ALTERNATYWNYCH

Teksty alternatywne dla plików graficznych oraz uzupełnienie innych plików multimedialnych tak, aby zapoznanie się z nimi było możliwe w alternatywny sposób

DOSTOSOWANIE KODU STRONY

Zapewnienie odpowiedniej struktury strony, opartej między innymi o nagłówki, listy oraz atrybuty, aby zapewnić możliwość zapoznania się z nią na różne sposoby

PRZEJRZYSTOŚĆ TEKSTU

Przejrzysty tekst o poprawnej strukturze i języku, który jest dla wszystkich zrozumiały, dodatkowo przedstawiony w sposób zapewniający jego czytelność, umożliwia zapoznanie się z informacjami przez szerokie grono odbiorców, także tych, które mają różnego typu problemy z jego odbiorem albo korzystają z urządzeń mobilnych

  Napisz do nas

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Numer telefonu

  Adres strony internetowej

  Jakie funkcjonalności ma posiadać strona?

  Formularz kontaktowyAnkietaBlogPływający przycisk z kontaktemChat Messenger (połączony z portalem Facebook)GaleriaMapa GooglePakiet narzędzi marketingowych (m.in. podpięcie Google Analytics – ustalanie indywidualne)

  Czy posiadają państwo logo w wersji elektronicznej, które można wykorzystać w projekcie?

  NieTak, jest to plik graficzny (pdf, svg, ai, psd, png, jpg etc.)Tak, ale chcemy zastosować rebranding

  Jakie podstrony ma mieć strona (np. strona główna, kontakt)?

  Ile podstron będzie liczyła strona?

  Jaki styl ma mieć strona? Mogą Państwo podać przykłady stron, które Państwa zdaniem są interesujące.


  Zobacz przykłady z naszego portfolio

  Jakie kolorystyczne zestawienia uznają państwo za najbardziej adekwatne?


  Można też podesłać nam RGB własnego koloru, napisać, że mamy je pobrać z logo albo wybrać zestawienie z koła kolorów i podesłać nam wybrane. Możemy też zaproponować zestawienie.

  Informacje dodatkowe

  Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego wniosku, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą Polityka Prywatności.

  KOGO DOTYCZY USTAWA O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ?

  • Podmioty publiczne
  • Podmioty finansowane w ponad 50% ze środków publicznych (lub których 50% udziałów lub akcji należy do państwa lub których organy zarządzające/nadzorcze są objęte nadzorem) oraz związki tych podmiotów
  • NGO korzystające z dotacji unijnych
  • Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia
  • Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku emerytalnym

  Podmioty, których strona została wdrożona po 23 września 2018 roku miały czas na zapewnienie zgodności z normami do 23 września 2019 roku. Podmioty, których strony istniały wcześniej, mają czas do 23 września 2020 roku.

  Ministerstwo Cyfryzacji będzie monitorowało dostępność stron. Za niespełnienie wymagań ustawa przewiduje kary do 10 tysięcy złotych. Pierwsze kary będą nakładane od 2022 roku. Data wydaje się odległa, jednak terminy projektowania stron zazwyczaj są długie – my gwarantujemy zrobienie ich w krótkim terminie.

  BEZWZGLĘDNE WYMAGANIA DOSTĘPNOŚCI DOTYCZĄCE STRONY BIP ORAZ STRONY INTERNETOWEJ:

  • Dane kontaktowe oraz link do BIP
  • Narzędzia kontaktowe (np. formularze, tłumacz migowy online)
  • Nawigacja
  • Deklaracja dostępności
  • Informacje dotyczące sytuacji kryzysowych
  • Dokumenty urzędowe oraz wzory umów innych dokumentów, przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych