Skontaktuj się z nami biuro@atcomp.pl 61 625 68 57

DŁUG CYFROWY

10 maja 2021

Dług cyfrowy i dług technologiczny to pojęcia, które ułatwiają przedsiębiorcom analizę ich biznesu pod kątem konkurencyjności i zwinności, elastyczności ich firm. Pozwalają sprawdzić, czy działania inwestycyjne (lub raczej ich brak) nie powodują, że nasze szanse rynkowe się zmniejszają.

Czym jest dług cyfrowy? To zaniechanie digitalizacji działań, określa się go na podstawie osiągniętego poziomu cyfryzacji przez konkurencję. Natomiast dług technologiczny jest trochę bardziej skomplikowany, czasem trudniej go dostrzec. Polega na zatrzymaniu się na pewnym poziomie digitalizacji i niemodernizowanie działań. W praktyce oznacza to na przykład korzystanie z technologii, które nie są już wspierane przez producenta oraz na braku inwestycji w innowacje.

Jak wiadomo, długi cyfrowy i technologiczny przekładają się na utratę pozycji na rynku, zmniejszają konkurencyjność oraz zwiększają koszty (często są to ukryte wydatki, na przykład serwis). Określenie przeszkód i problemów to dobry krok w stronę zwiększenia swojej konkurencyjności oraz elastyczności działań firmy. Dlatego poniżej przedstawiamy listę pytań, które pomogą przeprowadzić skuteczną analizę.

 • Czy nasze produkty i usługi mogą zostać zdigitalizowane? Czy konkurencja już to zrobiła?
 • Czy lockdown lub inna przyczyna, która spowoduje, że fizyczne lokalizacje będą musiały zostać zamknięte, znacząco zmniejszą przychody lub wręcz będą skutkować zawieszeniem działalności lub prowadzić do straty?
 • Czy w firmie zachodzą powtarzalne procesy, za które odpowiadają pracownicy, a które można zautomatyzować, przekierowując uwagę pracowników na cele biznesowe? Czy manualne zadania pracowników nie zabierają im czasu? Czy procesy są odporne na ludzkie błędy?
 • Czy uczenie pracowników procesów, nad którymi pracują, nie zajmuje czasu, który mogliby przeznaczyć na przekazywanie im wiedzy ważnej pod kątem rozwoju przedsiębiorstwa?
 • Czy przedsiębiorstwo podąża za zmianami, czy myśli proaktywnie i współtworzy środowisko biznesowe?
 • Czy firma może dokładnie zmierzyć swój sukces, wyniki, koszty, czas potrzebny na zakończenie danego procesu?
 • Czy koszty funkcjonowania działów marketingu i sprzedaży nie są nadmiernie rozrośnięte?
 • Czy procesy, zachodzące w firmie, pochłaniają zbyt dużo pieniędzy, aby zysk pozwalał na zabezpieczenie działalności przedsiębiorstwa na kilka miesięcy?
 • Czy ciągłość biznesowa jest zapewniona?
 • Czy każdy proces zachodzący w firmie zwiększa wartość biznesową?
 • Czy dane dotyczące procesów biznesowych są zbierane?
 • Czy na podstawie obecnych danych można szczegółowo określić koszt każdego zachodzącego procesu?
 • Czy w firmie funkcjonuje efektywne narzędzie do analizy danych?
 • Czy firma inwestuje w innowacyjne rozwiązania na podstawie swoich danych?

Do najczęstszych przyczyn długu cyfrowego można zaliczyć inne, priorytetowe problemy, brak potrzeby wprowadzania zmian wśród pracowników, opór pracowników wobec zmian, ograniczenia budżetu, przyzwyczajenia klientów, brak strategii, ograniczone kompetencje i brak odpowiedniej infrastruktury IT (dane wg Unity Group). Część z nich można zniwelować poprzez nawiązanie współpracy z architektami systemów informatycznych.