Skontaktuj się z nami biuro@atcomp.pl 61 625 68 57

DANE ORGANIZACJI A INTEGRACJA SYSTEMÓW

11 lutego 2021

Elektronicznych danych na świecie jest coraz więcej. Coraz więcej zbierają ich firmy. Jednak czy wykorzystują w pełni ich potencjał? Ich odpowiednie przetwarzanie i umiejętne łączenie pozwala znacząco zoptymalizować procesy i dostrzec więcej. Dzięki adekwatnie ukształtowanej architekturze zacząć wykorzystywać wcześniej niewykorzystane dane.

Według raportu Data at the Edge przygotowanego przez Seagate wskazuje, że wykorzystanie danych i nowoczesnych osiągnięć informatycznych może bardzo pozytywnie wpłynąć na ekonomiczność przedsięwzięcia –  na przykład w rolnictwie obniżyć zużycie wody (w przypadku uprawy borówek – nawet o 70% w porównaniu do innych metod nawadniania), energii i koszty pracy.

W raporcie tym możemy przeczytać również, że BI Intelligence przewiduje, że: „Do 2020 r. Na Ziemi będzie ponad 24 miliardy urządzeń IoT. To około cztery urządzenia na każdego człowieka na planecie”. Taka olbrzymia ilość danych sprzyja lepszej analizie sytuacji, może wpłynąć na przykład na jakość prototypowania. Dzięki temu pomoże stworzyć lepsze warunki ekonomiczne.

Odpowiednia integracja systemów informatycznych sprzyja nie tylko posiadaniu lepszej jakości danych, które będą spójne i łatwiej będzie tworzyć przydatne z punktu widzenia firmy raporty. To dopiero podstawa, dzięki której można zbudować lepsze środowisko pracy i usprawnić procesy. Pociągnie to za sobą optymalizację kosztów, większą niezawodność i usprawnienie komunikacji. Takie podejście sprzyja tworzeniu innowacji, a także zwiększa bezpieczeństwo biznesu.