Skontaktuj się z nami biuro@atcomp.pl 61 625 68 57

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN WIRTUALNYCH

5 września 2019

Wiele firm spotyka przeszkody na drodze do bezpiecznych maszyn wirtualnych. Narzędzi do ochrony VM jest na rynku dużo.

Maszyny wirtualne często odgrywają istotną rolę w środowisku IT organizacji i obsługują ważne (wręcz kluczowe) procesy. Brak ochrony antywirusowej oraz nieinstalowanie aktualizacji sprawiają, że atak może być łatwiejszy. Aktualizacje są bardzo ważne, zwłaszcza ze względu na ataki zero-day. Aby zapewnić integrację, producenci oprogramowania antywirusowego i do backupu starają się jak najszybciej wprowadzić zmiany w swoich systemach po aktualizacji systemów do wirtualizacji.

Do ochrony maszyn wirtualnych oprócz dedykowanych oprogramowań antywirusowych można wykorzystać na przykład klastry, narzędzia do natywnej ochrony, narzędzia służące do monitorowania sieci. Można zwiększyć kontrolę ruchu za pomocą mikrosegmentacji.

Producenci systemów do wirtualizacji wbudowują w oprogramowanie funkcje chroniące (na przykład VMware – zmniejszenie liczby agentów i urządzeń, aby zredukować powierzchnię podatną na ataki). Nie oznacza to, że zabezpieczenia te wystarczą. Programy antywirusowe oraz backup są szczególnie ważne tam, gdzie użytkownicy mają dostęp do plików czy gdzie następuje przetwarzanie danych (na przykład z kart kredytowych).