Skontaktuj się z nami biuro@atcomp.pl 61 625 68 57

AGREGACJA ŁĄCZY

5 marca 2020

Agregacja łączy (ang. link aggregation): technika ta polega na łączeniu kilku fizycznych portów sieciowych w jeden logiczny (wirtualny kanał), aby zwiększyć przepustowość. Obsługuje ją przełącznik zarządzalny (switch).

Dzięki temu agregacja łączy zapewnia bardziej niezawodne połączenie oraz zwiększoną odporność na awarię spowodowaną uszkodzeniem fizycznej infrastruktury (np. kabla).

Link aggregation LACP – korzyści wobec statycznego LA:

– zapobiega utracie pakietów poprzez zwiększenie rozpoznawania awarii (nawet wtedy, gdy łącze przebiega przez konwerter mediów i status połączenia na porcie switch pozostaje w up);

– błędy konfiguracji i okablowania są szybciej rozpoznawalne (urządzenia mogą nawzajem potwierdzić konfigurację LAG).

Przydatne funkcje LA:

– Load Balancing (równoważenie obciążęnia),

– failover.