Skontaktuj się z nami biuro@atcomp.pl 61 625 68 57

7 SIŁ NAPĘDOWYCH BIZNESU PRZYSZŁOŚCI

31 października 2019

Oracle przeprowadziło analizę i opublikowało raport na temat zwiększenia efektywności biznesowej. Technologia jest dopiero początkiem i kluczowym elementem, niezbędnym na cyfrowej drodze do sukcesu. Aby zapewnić firmie elastyczność, trzeba zwrócić uwagę na siedem czynników, które zapewnią dobrą przyszłość organizacji. Ich odpowiednie połączenie daje niesamowity efekt synergii. Według badań wdrożone nowoczesne technologie zapewniają 4,6% wzrostu wydajności, natomiast jeśli odpowiednio połączyć technologię z aktywatorami, wydajność zwiększa się do 64%.

Co ciekawe, podane na infografice katalizatory nie mogłyby istnieć, gdyby nie technologia! Na przykład analiza ad hoc jest zależna od możliwości zbierania danych w czasie rzeczywistym. Według raportu Oracle każda organizacja, która odnosi sukcesy we współczesnym świecie, jest w stanie szybko dopasować się do zmian, reagując na nowe informacje. Aby odblokować ten potencjał, musi zmienić się kultura organizacji – zamiast przywództwa opartego na stażu pracy i doświadczeniu, należy stworzyć merytokrację.

Pod tym ciekawym pojęciem kryje się taki typ organizacji, w którym dane są uzasadnieniem zmian, a nie intuicja lidera. Dzięki temu każda zatrudniona osoba może zaproponować innowację. Warto jednak pamiętać, że sama informacja, nawet wysokiej jakości, wymaga wnikliwego spojrzenia oraz wyciągnięcia dobrych wniosków, aby służyła rozwojowi organizacji. Dlatego ważna są zdolność do zadawanie adekwatnych pytań, analiza danych oraz metodyczne badania. Dowody powinny być przyczyną zmian i innowacji, ponieważ pozwalają na uniknięcie błędów płynących z posługiwania się samą intuicją – jak na przykład usunięcie fałszywych założeń. Jest też szansa na lepsze zrozumienie sytuacji.

Ponieważ zbliżamy się do epoki wysokiej komunikacji, w której będziemy rozmawiać z przedmiotami i urządzenia będą nam udzielać porad, umiejętności komunikacyjne i zdolność od współpracy są uważane przez działy HR jako najważniejsze umiejętności poszukiwane wśród kandydatów na pracowników. Pomimo tego ludzie w starszych organizacjach mają problem z otwartą komunikacją. Może to wynikać z biurokracji czy innych procesów, które działają według zasad sprzed epoki nowoczesnych technologii. W nowych organizacjach, które mają bardziej płaską strukturę i mniejszą hierarchię, bariery wkładu są o wiele mniejsze: pracownicy chętniej kwestionują normy i testują nowe pomysły, dzięki czemu wdrożenie innowacji jest prostsze.

Z tego powodu działy HR twierdzą, że od umiejętności ważniejsza jest otwarta postawa i chęć do nauki. Dzięki temu łatwiej jest przygotować się na zmiany. Nie wiadomo, w jakim kierunku podąży rozwój, ale wiadomo, że rozwój jest pewny i na pewno będą potrzebne inne umiejętności technologiczne. Aby to osiągnąć, należy każdemu pracownikowi pozwolić na doskonalenie się według indywidualnego planu. Kolejnymi ważnymi umiejętnościami są: myślenie analityczne i zdolność adaptacji, kreatywne rozwiązywanie problemów.

Jednak znowu zataczamy krąg – potrzebne są nowe technologie. Aby móc się dostosować, musimy mieć kontakt ze współpracownikami i dostęp do danych. Z kolei gdy zautomatyzujemy niektóre elementy pracy, każdy pracownik będzie miał większą swobodę działania. Nowoczesne technologie przyciągają talenty, więc łatwiej będzie przeprowadzić rekrutację. Tak ponownie należy odwołać się do innych czynników.

Analiza raportu jasno pokazuje, że należy rozwijać możliwości informatyczne firmy, ale nie należy zapominać o innych czynnikach – i na odwrót. W końcu możliwości sieci komputerowych to nie sztuka dla sztuki, to bardzo praktyczne rozwiązania biznesowe, które przyczyniają się do rozwoju organizacji.